Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 14. 2. 2024.

Zápis je k dispozici ZDE.