Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 a 2023.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 17. 06. 2022

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 31. 5. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

8 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 16. 01. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2022

Příjem žádostí o podporu bude znovu probíhat 1. 3. – 31. 8. 2023

Podpořené žádosti 6 %