Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 a 2023.

 

Celková alokace

9 370 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 04. 2023

Podpořené žádosti 67 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2023

Podpořené žádosti 97 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 03. 2023

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

8 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 16. 01. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 05. 05. 2023

Podpořené žádosti 0 %