Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022, 2023 a 2024.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 09. 2023

První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023

Podpořené žádosti 25 %

Celková alokace

9 370 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 04. 2023

Podpořené žádosti 99 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2023

Podpořené žádosti 98 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2023

Podpořené žádosti 93 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 03. 2023

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

12 200 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 16. 01. 2023

Podpořené žádosti 99 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 27. 11. 2023

Podpořené žádosti 95 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 05. 05. 2023

Podpořené žádosti 93 %

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2023

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 06. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

3 420 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 08. 2023

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 10. 2023

Podpořené žádosti 100 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 12. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

1 750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 14. 02. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 11. 04. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

100 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2023

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 8. 2023.

Podpořené žádosti 87 %