Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022, 2023 a 2024.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 09. 2023

První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

9 370 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 04. 2023

Podpořené žádosti 99 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2023

Podpořené žádosti 98 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2023

Podpořené žádosti 93 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 03. 2023

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

12 200 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 16. 01. 2023

Podpořené žádosti 31 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 27. 11. 2023

Podpořené žádosti 77 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 05. 05. 2023

Podpořené žádosti 91 %

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2023

Podpořené žádosti 89 %

Celková alokace

3 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 08. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 10. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

100 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2023

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 8. 2023.

Podpořené žádosti 87 %