Harmonogram výzev

Harmonogram výzev pro relevantní rok obsahuje skutečnosti schválené Plánovací komisí programu hlavní OP JAK, které byly platné nejpozději v okamžiku vyhlášení příslušné výzvy. Jakékoliv další změny výzev po jejich vyhlášení, včetně změn týkajících se časového nastavení výzev, jsou uveřejňovány na záložkách jednotlivých vyhlášených výzev.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 4) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 5. 12. 2022 prostřednictvím per rollam jednání.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 7) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 15. 1. 2024.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2024 (verze 3) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 8. 4. 2024.