Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 4) byl schválen per rollam Plánovací komisí programu hlavní OP JAK listopad/prosinec 2022.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 2) byl schválen per rollam Plánovací komisí programu hlavní OP JAK listopad/prosinec 2022.