Harmonogram výzev

Harmonogram výzev nebyl schválen Plánovací komisí programu hlavní (PKP), neboť doposud nebyl OP JAK schválen Evropskou komisí. Vzhledem k zájmu informovat potenciální žadatele o plánovaných intervencích však Řídicí orgán přistoupil ke zveřejnění draftové verze harmonogramu na rok 2022.

Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z predikce, že Programový dokument OP JAK bude schválen Evropskou komisí v květnu/červnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.