Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 3) byl schválen na 2. jednání Plánovací komise programu hlavní OP JAK dne 5. září 2022.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 1) byl schválen na 2. jednání Plánovací komise programu hlavní OP JAK dne 5. září 2022.