Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 4) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 5. 12. 2022 prostřednictvím per rollam jednání.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 5) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 20. 7. 2023 prostřednictvím per rollam jednání.