Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 (verze 4) byl schválen per rollam Plánovací komisí programu hlavní OP JAK listopad/prosinec 2022.

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 3) byl schválen Plánovací komisí programu hlavní dne 16. 2. 2023.