Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

24. února 2023 - 25. srpna 2023

Zbývá 151 dní na podání


Celková alokace

900 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

900 mil. Kč


Aktualizováno 20. 3. 2023

Výzva Výzkumné e-infrastruktury I

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 1.08 MB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 357.28 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 1.21 MB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 286.44 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 285.61 kB

Studie proveditelnosti

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 539.07 kB

Harmonogram klíčových aktivit

24. 02. 2023 - 07:08| xlsx| 150.92 kB

Soulad s Národní RIS3 strategií

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 356.46 kB

Smlouva o partnerství

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 305.10 kB

Prokázání vlastnické struktury

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 283.27 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

24. 02. 2023 - 07:08| xlsx| 19.77 kB

Vzor Právního aktu

24. 02. 2023 - 11:11| docx| 247.53 kB

Vzor Základních parametrů projektu

24. 02. 2023 - 06:38| docx| 288.85 kB

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných e-infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné e-infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí […]

Číst více