Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

31. srpna 2023 - 04. dubna 2024

Zbývá 191 dní na podání


Celková alokace

1 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 000 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

31. 08. 2023 - 04:51| pdf| 248.34 kB

Vzor – Podmínky

31. 08. 2023 - 05:44| docx| 237.77 kB

Vzor – Rozhodnutí

31. 08. 2023 - 05:44| docx| 246.76 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

31. 08. 2023 - 05:44| docx| 288.41 kB

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, jejímž cílem je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 4. 4. 2024 do 14:00. […]

Číst více
27. 9.
9:30 - 14:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací