Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

30. srpna 2023 - 04. dubna 2024

Zbývá 191 dní na podání


Celková alokace

11 800 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

11 800 mil. Kč


Aktualizováno 15. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Text výzvy ERDF výzva pro VŠ – kvalita

29. 08. 2023 - 12:36| pdf| 541.36 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

29. 08. 2023 - 12:36| pdf| 356.78 kB

Vzor – Podmínky

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 237.28 kB

Vzor – Rozhodnutí

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 246.71 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 288.49 kB

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, jejímž cílem je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 4. 4. 2024 do 14:00. Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více
27. 9.
9:30 - 14:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací