Další dokumentace pro žadatele a příjemce – Koeficienty pro úpravu výše jednotkového nákladu (b2)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění koeficientů, které lze použít pro úpravu výše jednotkových nákladů členů odborného týmu, jež byly stanoveny dle metody b2 (blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.9.1). Dokument s koeficienty je dostupný ZDE.