Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o aktualizaci vzoru Pracovního výkazu OP JAK v českém i anglickém jazyce. V Pracovním výkazu OP JAK došlo v souladu se změnami v zákoníku práce k upřesnění instrukcí (ve formě komentářů) k vyplnění údajů za dovolenou, která je ve výkazech práce evidována pouze pro zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy či DPČ (není v pracovním výkazu sledována pro zaměstnance pracující na základě DPP). Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.