Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Výzkumné e-infrastruktury I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.