Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné e-infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_016 (Výzkumné e-infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, která se konala dne 12. 12. 2023.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Ing. Jana Řehounka (Jan.Rehounek@msmt.cz). Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Zápis je k dispozici ZDE.