Personální pozice v II. vlně šablon OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje informovat, že v souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty.

S ohledem na plánování personálních pozic ve školách/školských zařízeních pro další školní rok již nyní Řídicí orgán OP JAK informuje o zařazení personálních šablon do II. vlny šablon:

Mateřské školy

 • Školní asistent MŠ
 • Speciální pedagog MŠ  
   • pro samostatně zřízené MŠ pouze od 75 dětí (průměr za roky 2021-2023)
   • pro MŠ zřízené společně se ZŠ bez omezení počtu dětí
 • Sociální pedagog MŠ
 • Dvojjazyčný asistent MŠ

Základní školy

 • Školní asistent ZŠ
 • Dvojjazyčný asistent ZŠ
 • Kariérový poradce ZŠ

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

Střední školy

 • Školní asistent SŠ
 • Školní speciální pedagog SŠ
 • Školní psycholog SŠ
 • Sociální pedagog SŠ
 • Kariérový poradce SŠ
 • Dvojjazyčný asistent SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Vyšší odborné školy

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele VOŠ

Další podrobnosti výzev jsou nyní v přípravě a bližší informace k II. vlně šablon budou proto podávány až po vyhlášení výzvy, kdy budou připraveny finální a neměnné parametry výzev.