Výběrové řízení na hodnotitele P1 OP JAK se zaměřením na psychologii – prodloužení termínu

ŘO OP JAK upozorňuje potenciální zájemce o pozici hodnotitele se zaměřením na psychologii, že termín pro registraci do Databáze hodnotitelů je prodloužen do 28. 7. 2024. Celé znění inzerce najdete ZDE.

Číst více

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje opravený Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 10. 5. 2024. U projektu reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008582 dochází ke změně názvu subjektu žadatele. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více
ilustrační obrázek

1,2 miliardy korun z OP JAK na posilování kapacit pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

/

Praha, 24. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na poptávku po zvyšování kapacit pracovníků v řízení výzkumu a vývoje a na potřebu zohlednění nových témat, jako je AI a kybernetická bezpečnost. Projekty realizované ve výzvě Výzkumné prostředí tak napomohou vytvořit mezinárodně konkurenceschopné podmínky a bezpečné prostředí pro excelentní výzkum a […]

Číst více

Přes 8 000 projektů v realizaci a nové výzvy v OP JAK

Praha, 17. května 2024 – Na včerejším šestém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) byl představen významný pokrok v implementaci evropských fondů. Aktuálně je v realizaci již více než 8 100 projektů v hodnotě téměř 30 mld. korun, což představuje 46 % celkové alokace. V červnu bude vyhlášena výzva PRO-ROMA […]

Číst více

OČIMA PŘÍJEMCE: Inovativní MŠ Špálova zvyšuje počet romských dětí ve školce

Praha, 13. května 2024 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ostravy mezi školní asistentky financované z šablon OP JAK, které pomáhají Mateřské škole Špálova spolupracovat s romskou komunitou a zvyšovat počet romských dětí ve školce. Ředitelka Jarmila Karnovská hovoří o důležitosti předškolní výuky pro romské děti a o zvyšování počtu romských dětí ve školce. Zmiňuje také inovativní […]

Číst více

38 projektových žádostí ze společenských a humanitních věd k aktuálním problémům současnosti

/

Praha, 12. dubna 2024 – Řídicí orgán OP JAK včera ukončil příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

Číst více

Vrchní ředitel Velčovský proti výrokům prof. Maříka

V Hospodářských novinách (ve speciální příloze Budoucnost strojírenství a následně na webových stránkách www.hn.cz) byl dne 6. března 2024 zveřejněn rozhovor novinářky Heleny Dostalové s prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr.h.c. s titulkem „Pokud vláda nedá průmyslu 4.0 jasný směr, naše cesta může skončit, varuje profesor Mařík“. V rozhovoru jsou uvedena závažná, velmi zavádějící tvrzení, proti nimž se musím […]

Číst více

Evropská soutěž REGIOSTARS 2024 je otevřena pro přihlášky!

/

Evropská komise vyhlásila nový ročník soutěže REGIOSTARS. Soutěž je symbolem excelence projektů financovaných ze zdrojů EU. Vítězné projekty v rámci pěti kategorií získají nejen prestižní ocenění během slavnostního ceremoniálu REGIOSTARS, který proběhne 9. října v Bruselu, ale i místní komunikační kampaň ve spolupráci s GŘ Regio. Podávání přihlášek je otevřeno do 31. května 2024 a přijímají se přihlášky […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun

/

Praha, 6. listopadu 2023 – Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených. Úspěšné projekty významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Číst více

Z VÉČEK DO JAKA: Výroční konference OP VVV a OP JAK

To nejlepší z Výroční konference: Fotogalerie:

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky ISKP21+ Žádost o podporu ve verzi 1.3, která je k dispozici ZDE.

Číst více

Prohlášení České konference rektorů k návrhu úpravy pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů

/

Zveřejňujeme prohlášení ČKR k agendě kofinancování ESIF projektů z vlastních zdrojů příjemců. Rektoři důrazně odmítají zvýšení ze současných 5 % (až na potenciálně 50 %), navíc v aktuálně probíhajícím programovém období, kdy míra kofinancování ovlivňuje také ambicióznost, a proto i rizikovost projektů. Upozorňují na případný nerovný přístup v implementaci plošných intervencí jako EOSC. S podobným […]

Číst více
ilustrační obrázek

Registrace do IS KP21+ brzy jen pomocí Identity občana (aktualizace)

Řídicí orgán OP JAK upozorňuje na blížící se zásadní změnu v registraci všech nových uživatelů a následně také v přihlašování všech ostatních uživatelů do IS KP21+. Brzy bude možné se do systému IS KP21+ registrovat pouze prostřednictvím Identity občana (konkrétní datum bude upřesněno).

Číst více

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OČIMA ŽADATELE: První právní akt v šablonách OP JAK

/

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Mateřské školy Klíček v Uherském Brodě Andreou Gahurovou, která přiblížila první kroky žadatele vedoucí k historicky prvnímu vydání právního aktu v šablonách OP JAK i ambice pro zlepšení kvality vzdělávání dětí a pracovníků mateřské školy. Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě se stala prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků OP JAK. Gratulujeme Vám […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Manuál jednotného vizuálního stylu v programovém období 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce na zveřejnění Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Spolu s ním byly na webu OP JAK v sekci Publicita zveřejněny také vzory logolinků pro nové programové období.

Číst více

PRVNÍ MONITOROVACÍ VÝBOR OP JAK: Rozjezd na plný plyn

/

Praha, 23. června 2022 – Dva týdny po schválení Operačního programu Jan Amos Komenský se uskutečnilo první zasedání Monitorovacího výboru (MV OP JAK). Na jednání bylo schváleno 11 výzev. Všechny, včetně exkluzivní výzvy zaměřené na špičkový výzkum, budou vyhlášeny do konce letních prázdnin. Prioritou ministerstva je co nejdříve využít kohezní prostředky pro rychlou podporu regionálního […]

Číst více

Demise ministra školství

Ministr Petr Gazdík právě podal demisi kvůli stínu podezření. Jako ministr zodpovědný za Řídicí orgán OP VVV a OP JAK vždy vystupoval v zájmu českého vzdělávacího a výzkumného ekosystému. Právě za něj byl schválen OP JAK – také díky jeho usilovnému vyjednávání se špičkami Evropské komise. Zaměstnanci sekce IV MŠMT děkují a přejí hodně štěstí v soukromém i pracovním životě.

Číst více

OP JAK schválen Evropskou komisí

Praha, 9. června 2022 – Evropská komise (EK) dnes oficiálně schválila Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). V novém období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání určeno 90 miliard korun. První výzvy na předkládání projektových žádostí ministerstvo školství vyhlásilo už v průběhu května, jen v letošním roce je jich plánováno více než deset. „OP JAK je […]

Číst více

Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol

/

Praha, 2. června 2022 – Očekávanou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekty v celkové hodnotě 31 milionů korun předložilo během jediného týdne již 35 mateřských a základních škol. Dalších 373 škol má své žádosti v monitorovacím systému rozpracované. Nejrychlejší byla mateřská škola […]

Číst více

START ŠABLON OP JAK POKRAČUJE: 2 miliardy pro střední a vyšší odborné školy

/

Praha, 31. května 2022 – Střední a vyšší odborné školy si díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyzkoušely systémovou podporu personálních pozic a vzdělávacích mimoškolních aktivit. Přínos zjednodušených projektů, tzv. šablon, pro české vzdělávací prostředí potvrdily výsledky průběžné evaluace. Na úspěšný koncept z OP VVV navazuje nový operační program pojmenovaný po jednom z největších českých […]

Číst více

Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ  I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Základní informace o výzvě jsou dostupné ZDE. […]

Číst více

HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK dne 18. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 17. 6. 2022 ve 12:00:00 hod.

Číst více