Ilustrační obrázek

Manuál jednotného vizuálního stylu v programovém období 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce na zveřejnění Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Spolu s ním byly na webu OP JAK v sekci Publicita zveřejněny také vzory logolinků pro nové programové období.

Zprovoznění Generátoru nástrojů povinné publicity 2021-2027 se předpokládá v září 2022. K dispozici bude na webu DotaceEU.cz.