HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Výzva Teaming je určená excelentním výzkumným záměrům, kterým se podařilo uspět v prvním kole evropské výzvy programu Horizont. Do druhého kola postoupily za Českou republiky čtyři záměry a pokud záměry uspějí také ve druhém kole, budou komplementárně financovány z komunitárních a kohezních zdrojů. „Jedná se o jedinečný doklad toho, že komplementaritu mezi komunitárními a kohezními programy lze posilovat a že to je ku prospěchu členského státu. Z Horizontu budou, zjednodušeně řečeno, hrazeny měkké intervence a z OP JAK investice,“ sdělil náměstek Velčovský. Cílem výzvy je financování a modernizace infrastrukturního zázemí excelentního výzkumu v České republice, v souladu s cíli výzvy Horizont. „Čtyři záměry Česká republika v druhém kole nikdy neměla. Jsem přesvědčený o tom, že se ve zvyšující se úspěšnosti podstatně projevují také investice do výzkumu z kohezních fondů,“ doplnil Velčovský.

Žádosti o podporu do výzvy TEAMING-CZ I mohou žadatelé předkládat v prvním kole od 18. 5. 2022 do 17 .6. 2022 do 12:00, ve druhém od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023 do 12:00 (nebo do vyčerpání alokace). Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail TeamingOPJAK@msmt.cz.

 

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:

facebook.com/opjak.msmt