Prohlášení České konference rektorů k návrhu úpravy pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů

Zveřejňujeme prohlášení ČKR k agendě kofinancování ESIF projektů z vlastních zdrojů příjemců. Rektoři důrazně odmítají zvýšení ze současných 5 % (až na potenciálně 50 %), navíc v aktuálně probíhajícím programovém období, kdy míra kofinancování ovlivňuje také ambicióznost, a proto i rizikovost projektů. Upozorňují na případný nerovný přístup v implementaci plošných intervencí jako EOSC. S podobným prohlášením se připojila i Rada vysokých škol.