Ilustrační obrázek

OČIMA ŽADATELE: První právní akt v šablonách OP JAK

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Mateřské školy Klíček v Uherském Brodě Andreou Gahurovou, která přiblížila první kroky žadatele vedoucí k historicky prvnímu vydání právního aktu v šablonách OP JAK i ambice pro zlepšení kvality vzdělávání dětí a pracovníků mateřské školy.

Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě se stala prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků OP JAK. Gratulujeme Vám a přejeme mateřské škole maximální využití evropských peněz pro její rozvoj. Přibližte nám, co Vás přivedlo k myšlence podat žádost o podporu z OP JAK a jaké kroky vedly k prvenství v podání žádosti?

Naše mateřská škola již v minulosti využívala dotace z OP VVV z výzvy Šablony I, II i III a to především na pozici školního asistenta, která se v MŠ ukázala jako velmi přínosná. Protože Šablony III nám končily 31.8.2022, chtěli jsme plynule navázat tak, aby pozice školního asistenta měla návaznost hned od 1.9.2022 a to se nám podařilo!

Čeho se Vám podařilo v rámci projektů z OP VVV dosáhnout?

Jak jsem již zmiňovala nejdůležitější pro nás jsou finance na školního asistenta, kdy při počtu 28 dětí ve třídě je jeho pozice nezastupitelná! Dále se nám pro děti podařilo zajistit a zorganizovat projektové dny jak přímo v MŠ tak jsme se mohli za nimi vypravit i mimo mateřskou školu.

V mateřské škole jsme měli sférické kino, což je velký nafukovací stan s 3D projekcí, kde děti pro ně zábavnou a netradiční formou mohly poznávat tajemství vesmíru či podmořského světa nebo se dozvědět, jaká zvířátka žijí na farmě, čím jsou pro nás užitečná a jak se o ně máme správně starat.

Mimo mateřskou školu jsme vyjížděli na celodenní výlety za poznáním. Navštívili jsme zábavní park Permonium, Duhový svět v Brně, kde děti přes plnění různých úkolů spojených s poznáváním přírody pomohly Duhové víle najít její poklad. Další výprava byla na Baťův kanál v Hodoníně, kde na nás čekala plavba pirátskou lodí s poznáváním okolní přírody a zdolávání různých překážek k získání pirátského pokladu.

Pedagogové z naší MŠ měli možnost účastnit se seminářů k rozvoji svých profesních dovedností (Individualizace v MŠ, vzdělávací kurz Primární logopedická prevence, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ), dostali jsme možnost sdílení zkušeností na jiných MŠ i přivítat paní učitelky z okolních mateřských škol zase u nás.

Nyní v OP JAK škola předložila do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I projektovou žádost o podporu ve výši 465 375 Kč, a to na dobu 24 měsíců. V projektu si škola zvolila šablony pro školního asistenta MŠ a vzdělávání pracovníků MŠ. Proč právě tyto šablony pro rozvoj a budoucí směřování MŠ? V čem vidíte největší přínos?

Prioritní pro nás byla opět pozice školního asistenta! Další vzdělávání pracovníků je naší prioritou, abychom mohli poskytovat co nejlepší výchovně vzdělávací péči pro naše nejmenší.

Jakou radu máte pro ty, kteří o podání žádosti uvažují nebo právě začínají projekt psát?

S podáním žádosti i vykazováním dotace nám velmi pomáhá poradenská firma. Je to pro nás velká pomoc, kterou tato firma nabízí i mnoha dalším školám. Náklady spojené s poradenstvím, lze hradit z přidělené dotace. Jako ředitelce menší mateřské školy s vysokým úvazkem přímé práce s dětmi, mi nezůstává tolik prostoru pro všechnu administraci. Získání dotace však stojí za toto úsilí! Prostředky nám dávají možnost, jak zkvalitnit výchovně vzdělávací práci s dětmi, tak osobní růst pedagogů. Všem bych doporučila nebát se a tuto možnost využít!

Děkujeme paní ředitelce A. Gahurové za rozhovor, který nám věnovala. Rádi se za ní v budoucnu vypravíme, abychom se dozvěděli, jak postupuje rozvoj Mateřské školy Klíček a realizace projektu „Šablony I na MŠ Primátora Hajka, UB“, a zjistili pro Vás další zajímavé informace.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

FOTO: Archiv školy