Evropská soutěž REGIOSTARS 2024 je otevřena pro přihlášky!

Evropská komise vyhlásila nový ročník soutěže REGIOSTARS. Soutěž je symbolem excelence projektů financovaných ze zdrojů EU. Vítězné projekty v rámci pěti kategorií získají nejen prestižní ocenění během slavnostního ceremoniálu REGIOSTARS, který proběhne 9. října v Bruselu, ale i místní komunikační kampaň ve spolupráci s GŘ Regio. Podávání přihlášek je otevřeno do 31. května 2024 a přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů z evropských fondů.

Projekty se mohou přihlásit do následujících pěti kategorií:

1. Konkurenceschopná a chytrá (Smart) Evropa – Podpora konkurenceschopnosti, inovací a ekonomické odolnosti

Projekty na podporu dosažení konkurenceschopného trhu a inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií.

2. Zelená Evropa – Zelená transformace jako faktor umožňující regionální rozvoj

Projekty na podporu dosažení zelené a odolné Evropy podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, zelené a modré investice, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelná městská mobilita.

3. Propojená Evropa – Zlepšení mobility a propojení mezi regiony

Projekty s cílem zlepšit mobilitu a konektivitu.

4. Sociální a inkluzivní Evropa – Dosažení inkluzivnější Evropy

Projekty s cílem dosáhnout sociálnější a inkluzivnější Evropy implementací Evropského pilíře sociálních práv.

5. Evropa blíže občanům – Podpora udržitelného rozvoje všech typů území

Projekty na podporu udržitelného a integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ.

Stejně jako v minulém roce bude mít veřejnost možnost hlasovat pro svého favorita v rámci Ceny veřejnosti.

K přihlášení projektu je nutná součinnost s poskytovatelem dotací (endorsement letter). Za každý operační program lze přihlásit pouze 5 projektů. Vyzýváme dokončené projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které mají o účast zájem, aby nás co nejdříve kontaktovaly na: opvvv@msmt.cz.

Přihlášky se podávají v českém jazyce prostřednictvím formuláře umístěného na webu soutěže ZDE

Kompletní informace a harmonogram soutěže lze nalézt v příručce a na soutěžní platformě 2024.