Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ  I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Základní informace o výzvě jsou dostupné ZDE. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 25. 5. 2022, může dojít ve výzvě a přílohách výzvy ke změnám. Avízo rovněž neobsahuje částky jednotlivých šablon, které budou doplněny až ve vyhlášené výzvě.