Vydání Příručky pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o vydání Uživatelské příručky ISKP21+ Žádost o podporu pro výzvu č. 02_24_31 Šablony pro neformální vzdělávání, která je dostupná ZDE.