Šablony pro SŠ a VOŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

/

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Šablony pro MŠ a ZŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

/

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_012 (Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 5. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této […]

Číst více

ČERPÁNÍ OP JAK V PLNÉM PROUDU: VÍCE NEŽ 5 TISÍC SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ!

/

Praha, 25. května 2023 – S 15 vyhlášenými výzvami a dalšími 13 plánovanými ještě v tomto roce je OP JAK skutečně v plném proudu. Více než 5 tisíc projektů s vydanými právními akty v hodnotě přes 15,5 miliard korun to jenom potvrzuje. Spolu s touto informací byli dnes na již čtvrtém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 […]

Číst více

Zveřejnění Videotutoriálu Zpráva o realizaci v IS KP21+ pro zjednodušené projekty (šablony)

/

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál k přípravě zprávy o realizaci pro šablony. Při přípravě ZoR mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále se řídí uživatelskou příručkou Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony), která je dostupná ZDE.

Číst více

Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I stále aktuální

/

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Změna výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 5. května 2023 změnu výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 370  000 000 Kč na celkovou částku 9 370 000 000 Kč .

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

/

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ Kalkulačka mobilit pro realizaci. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů k realizovaným mobilitám a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

83 % ŠKOL MÁ ZÁJEM O ŠABLONY Z OP JAK

Praha, 3. května 2023 – Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

/

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Vzory příloh žádosti o podporu k připravované výzvě Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje vzory vybraných čtyř příloh, které budou vyžadovány u žádostí o podporu předkládaných do připravované výzvy Akční plánování v území – MAP. Ostatní vzory příloh budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy. Stanovisko Regionální stálé konference   Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy Souhlas školy se zařazením do MAP OP JAK Seznam škol v ORP/MČ

Číst více

Aktualizace Příručky pro práci v IS KP21+

/

Řídicí orgán OP JAK informuje o aktualizaci uživatelské příručky ISKP21+ Zprávy projektu (ZoR, ZoU, IoP) ve verzi 1.1, která je k dispozici ZDE.  

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Aktualizace výzvy INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

/

Řídicí orgán OP JAK dne 24.04.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 31.5.2023 na datum 30.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ […]

Číst více

Zveřejnění Kalkulačky jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje příjemce o zveřejnění Kalkulačky jednorázové částky (b1) ZDE. Kalkulačka zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz. Kalkulačku použije příjemce v případě, že žádá o navýšení sazeb pro pozice administrativního týmu. ŘO vydává dvě verze kalkulačky, které se liší pouze pozicí „hlavní manažer projektu“ – tato pozice je […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Výzkumné infrastruktury I

/

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, který se uskutečnil dne 23. března 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE.  

Číst více

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Řídicí orgán OP JAK dne 13. 4. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_013 Fázované projekty I, která je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

/

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_012 (Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 28. 3. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty). Nový dokument […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ). Nový dokument […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více