Avízo výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 2. 2023 zveřejňuje avízo výzvy 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy, které je plánováno na 20. 2. 2023, může dojít ve výzvě a přílohách k úpravám či doplněním.

Avízo výzvy je k dispozici v sekci ZDE.