Aktualizace výzvy Teaming CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění verze 2 výzvy č. 02_22_001 Teaming CZ I. Změnou výzvy je prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí ve druhém kole do 30. 9. 2023.