Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená žadatelům, kteří plánují podat / podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 12. 4. 2023.

Řídicí orgán OP JAK připravuje i pro letošní rok výzvu Teaming CZ II pro zajištění komplementárního financování investičních výdajů úspěšných projektů v programu Teaming for Excellence. Financování bude určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Obsah a podmínky výzvy Teaming CZ II se předpokládají obdobné těm pro výzvu Teaming CZ I vyhlášenou v roce 2022. Předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1,5 mld. Kč.

Žadatelé, kteří uspějí v prvním kole hodnocení Evropské komise, budou moci předložit komplementární projekt do výzvy OP JAK Teaming CZ II.

Pokud projekt splní všechny podmínky OP JAK, bude žadateli vydán Letter of Commitment, jež je nezbytnou přílohou pro podání plné žádosti do druhého kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage.

Vzhledem ke skutečnosti, že příprava předpokládané výzvy OP JAK bude probíhat v první polovině roku 2023, MŠMT si dovoluje požádat budoucí žadatele výzvy OP JAK o vyplnění krátkého formuláře se základními údaji o podaném projektu do Horizontu Evropa (šablona je k dispozici ve formátu word ZDE a ve formátu pdf ZDE, předpokládaný rozsah cca dvě až tři A4). Tyto údaje budou využity při přípravě výzvy OP JAK a pro kontakt ŘO OP JAK s žadateli. Vyplněnou šablonu zašlete prosím e-mailem na adresu TeamingOPJAK@msmt.cz. S ohledem na datum uzávěrky prvního kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage a s ohledem na probíhající přípravu výzvy by MŠMT uvítalo, kdyby bylo o podaných projektech prostřednictvím vyplněného formuláře informováno nejpozději do konce května 2023.

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu TeamingOPJAK@msmt.cz.