Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP pro výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Teaming-CZ I. Aktualizovaný dokument, který obsahuje také přehled provedených změn, naleznete na záložce Dokumenty v sekci Pravidla pro žadatele a příjemce.

Dále byly u výzvy Teaming-CZ I zveřejněny vzory příloh zpráv o realizaci projektů / žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.