Výzva č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

17. srpna 2022 - 29. června 2029

Zbývá 2465 dní na podání

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající alokace

1 500 mil. Kč


Aktualizováno 29. 9. 2022

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. Je nezbytné zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

Oprávněný žadatel:

Organizační složka státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oprávněná aktivita:

Zajištění všech činností souvisejících s funkcí ŘO OP JAK a dále s ukončováním a uzavíráním předchozích programových období a přípravou navazujícího programového období.

Podání žádosti o podporu:

17. 8. 2022 – 29. 6. 2029

V aplikaci IS KP21+: https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 6 – 96 měsíců

Informační e-mail k výzvě: opjak@msmt.cz

 

Text výzvy TP – ESF+

17. 08. 2022 - 05:51| pdf| 466.12 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria TP – ESF+

17. 08. 2022 - 05:51| pdf| 199.55 kB

Prohlášení o přijatelnosti ŽADATEL

17. 08. 2022 - 05:51| docx| 281.75 kB

Výzvy č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF a č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 17. srpna 2022 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů technické pomoci. Cílem výzev je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. V rámci projektů technické pomoci bude zajištěna administrativní kapacita pro efektivní administraci OP JAK. Externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu poskytnou komplexní a jednotný […]

Číst více