Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy TP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 verzi 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Technická pomoc – ERDF a Technická pomoc – ESF+.