Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 a 2023.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 09. 2023

První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 11. 2023

Podpořené žádosti 71 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 27. 07. 2023

Podpořené žádosti 48 %

Celková alokace

750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 08. 2023

Příjem žádostí o podporu znovu probíhá od 1. 3. do 31. 8. 2023

Podpořené žádosti 35 %

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 02. 01. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

3 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 08. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 25. 08. 2023

Podpořené žádosti 0 %