Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022, 2023 a 2024.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 08. 2026

Žádost o podporu aktuálně není možné podat, příjem žádostí o podporu bude probíhat 1. 3. – 30. 8. 2024.

Podpořené žádosti 67 %

Celková alokace

250 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 10. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 11. 2023.

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 02. 01. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 700 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 09. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 10. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 7. 2024. Počínaje 1. 8. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 9. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

2 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2025

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 30. 4. 2025. Počínaje 1. 5. 2025 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 6. 2025).

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 12. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 14. 02. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

2 522 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 02. 2025

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 31. 7. 2023. První průběžná uzávěrka byla 31. 8. 2023, další průběžné uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 12. 2024. Počínaje 1. 1. 2025 budou žádosti o podporu zařazovány do procesu schvalování průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu. 

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 04. 04. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka byla 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

11 800 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 04. 04. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka byla 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 04. 04. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 9. 2023. První uzávěrka byla 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 11. 04. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_029 Teaming-CZ II

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2025

První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025

Podpořené žádosti 0 %