Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022, 2023 a 2024.

 

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 100 %

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 08. 2026

Příjem žádostí probíhá od 1. 3. do 30. 8. 2024.

Podpořené žádosti 47 %

Celková alokace

250 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 10. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 11. 2023.

Podpořené žádosti 20 %

Celková alokace

1 700 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 09. 2024

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 10. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 7. 2024. Počínaje 1. 8. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 9. 2024).

Podpořené žádosti 71 %

Celková alokace

2 300 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2025

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 30. 4. 2025. Počínaje 1. 5. 2025 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 6. 2025).

Podpořené žádosti 2 %

Celková alokace

2 522 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 28. 02. 2025

Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 31. 7. 2023. První průběžná uzávěrka byla 31. 8. 2023, další průběžné uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 12. 2024. Počínaje 1. 1. 2025 budou žádosti o podporu zařazovány do procesu schvalování průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu. 

Podpořené žádosti 14 %

Celková alokace

2 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 08. 2024

Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

12 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 08. 2024

Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 08. 2024

Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 200 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_026 Výzkumné prostředí

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 16. 12. 2024

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_23_029 Teaming-CZ II

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 01. 2025

První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_24_030 Open Science II

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2025

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 7. 2024.

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

400 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 08. 2024

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 8. 4. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději 30. 8. 2024 ve 14:00:00.

Podpořené žádosti 0 %

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 06. 01. 2025

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 8. 7. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději 6. 1. 2025 ve 14:00:00.

Podpořené žádosti 0 %