Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 a 2023.

 

Celková alokace

9 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum uzávěrky: 28. 04. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum uzávěrky: 30. 11. 2022

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 05. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Datum uzávěrky: 31. 03. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

2 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF

Datum uzávěrky: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 500 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Datum uzávěrky: 29. 06. 2029

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

8 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum uzávěrky: 16. 01. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

1 000 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Datum uzávěrky: 27. 07. 2023

Podpořené žádosti 0 %

Celková alokace

750 mil. Kč

Název výzvy

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Datum uzávěrky: 30. 11. 2022

Podpořené žádosti 0 %