Jaké jsou vyloučené aktivity výzvy?

Viz kapitola 5.7 SPpŽP výzvy, část Vyloučené aktivity.

Číst více »

Do jaké míry musí zůstat zachováno složení odborného týmu, co se týče poměru juniorních a seniorních výzkumníků tak, jak bylo navrženo žádosti o podporu, po dobu realizace projektu?

Toto nelze jednoznačně definovat, nicméně je potřeba mít na paměti nastavení výzvy. Tým by měl být jednak vyrovnaný, co se odbornosti týče, a zároveň musí dokázat absorbovat mladé výzkumníky včetně Ph. D. studentů, které vědecky vychovává a odborně rozvíjí.

Číst více »

Jak zadat rámcovou dohodu do ISKP21+?

Postup pro zadávání rámcové dohody do ISKP21+ je uveden v kap. 12.1. Uživatelské příručky IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ.

Číst více »

Lze u VZ provést kontrolu dodatku před ukončením kontroly samotné VZ?

Nelze. Nejprve musí být provedena kontrola VZ a následně lze teprve provést kontrolu dodatku VZ. V případě, že je dodatek dostupný při vkládání dokumentů k VZ do ISKP21+, je možné ho přiložit a kontrola bude provedena souběžně.

Číst více »

Lze u VZ realizovat ex-ante kontrolu před vydáním PA?

Dle kap. 6.6. Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek ŘO takovouto kontrolu neprovádí.

Číst více »