FAQ

Lze u VZ realizovat ex-ante kontrolu před vydáním PA?

Dle kap. 6.6. Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek ŘO takovouto kontrolu neprovádí.