FAQ

Lze u VZ provést kontrolu dodatku před ukončením kontroly samotné VZ?

Nelze. Nejprve musí být provedena kontrola VZ a následně lze teprve provést kontrolu dodatku VZ. V případě, že je dodatek dostupný při vkládání dokumentů k VZ do ISKP21+, je možné ho přiložit a kontrola bude provedena souběžně.