FAQ

Do jaké míry musí zůstat zachováno složení odborného týmu, co se týče poměru juniorních a seniorních výzkumníků tak, jak bylo navrženo žádosti o podporu, po dobu realizace projektu?

Toto nelze jednoznačně definovat, nicméně je potřeba mít na paměti nastavení výzvy. Tým by měl být jednak vyrovnaný, co se odbornosti týče, a zároveň musí dokázat absorbovat mladé výzkumníky včetně Ph. D. studentů, které vědecky vychovává a odborně rozvíjí.