Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část

Dokumentace související s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, tj. přílohy 1 – 6 a vzory formulářů

Vzor Smlouvy o partnerství OP JAK

04. 11. 2022 - 10:06| docx| 305.22 kB

Metodika pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

Přehled pronájmů – doporučený vzor

17. 05. 2022 - 07:14| xlsx| 23.98 kB

Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP JAK