Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část

Metodika pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

Přehled pronájmů – doporučený vzor

17. 05. 2022 - 07:14| xlsx| 23.98 kB

Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP JAK