Co je to kořenové kritérium?

Kořenová kritéria jsou kritéria, která se dělí na dílčí kritéria. Pro splnění kořenového kritéria je nutno v součtu za všechna dílčí kritéria dosáhnout minimální počet bodů uvedený ve sloupci „min. bodová hranice v případě kořenových kritérií“. V případě výzvy Špičkový výzkum se kořenová kritéria objevují ve 2. kroku věcného hodnocení. Jedním takovým případem je kořenové kritérium RIS3. […]

Číst více »

Může jeden výzkumník participovat na dvou projektech OP JAK?

Ano, nicméně je nutné splnit limit maximálního úvazku 1,0 FTE, resp. 1,2 FTE (viz dále PpŽP – obecná část, kap. 8.1.5).

Číst více »

Je pro určení poměru „pro rata“ určující pracoviště žadatele, nebo se přihlíží i na lokaci partnera?

Poměr „pro rata“ je nastaven jednotně pro celou výzvu, žadatel v IS KP21+ nic nevyplňuje. Z hlediska žadatele je tento údaj pouze informativní.

Číst více »

Může být jedna organizace zapojena do více žádostí o podporu? Vztahuje se omezení na počet žádostí o podporu podávaných za instituci i na partnera/y projektu?

Při dodržení omezení výzvy na počet žádostí o podporu podaných jedním žadatelem, viz kap. 5.1 výzvy, je zapojení organizace do více žádostí v pozici žadatele možné. Nicméně na partnery projektu se omezení výzvy týkající se počtu podaných žádostí o podporu nevztahuje. Jako partner tedy organizace může být zapojena do libovolného počtu žádostí o podporu. Žadatel […]

Číst více »