FAQ

Může být jedna organizace zapojena do více žádostí o podporu? Vztahuje se omezení na počet žádostí o podporu podávaných za instituci i na partnera/y projektu?

Při dodržení omezení výzvy na počet žádostí o podporu podaných jedním žadatelem, viz kap. 5.1 výzvy, je zapojení organizace do více žádostí v pozici žadatele možné. Nicméně na partnery projektu se omezení výzvy týkající se počtu podaných žádostí o podporu nevztahuje. Jako partner tedy organizace může být zapojena do libovolného počtu žádostí o podporu. Žadatel i partner musí splnit současně všechny podmínky oprávněnosti žadatele/partnera dle výzvy a navazující dokumentace.