FAQ

Může jeden výzkumník participovat na dvou projektech OP JAK?

Ano, nicméně je nutné splnit limit maximálního úvazku 1,0 FTE, resp. 1,2 FTE (viz dále PpŽP – obecná část, kap. 8.1.5).