Aktuality

Avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

/

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 5. 2022 zveřejňuje avízo výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ  I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Základní informace o výzvě jsou dostupné ZDE. […]

Číst více »

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 10. 5. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Přes 8 000 projektů v realizaci a nové výzvy v OP JAK

Praha, 17. května 2024 – Na včerejším šestém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) byl představen významný pokrok v implementaci evropských fondů. Aktuálně je v realizaci již více než 8 100 projektů v hodnotě téměř 30 mld. korun, což představuje 46 % celkové alokace. V červnu bude vyhlášena výzva PRO-ROMA […]

Číst více

OČIMA PŘÍJEMCE: Inovativní MŠ Špálova zvyšuje počet romských dětí ve školce

Praha, 13. května 2024 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ostravy mezi školní asistentky financované z šablon OP JAK, které pomáhají Mateřské škole Špálova spolupracovat s romskou komunitou a zvyšovat počet romských dětí ve školce. Ředitelka Jarmila Karnovská hovoří o důležitosti předškolní výuky pro romské děti a o zvyšování počtu romských dětí ve školce. Zmiňuje také inovativní […]

Číst více

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje opravený Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 25. 3. 2024. V Zápise dochází k opravě formální chyby v požadované úpravě položky rozpočtu. Zápis je k dispozici ZDE.  

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev ESF+ výzva pro VŠ a ERDF výzva pro VŠ – kvalita

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_022 (ESF+ výzva pro VŠ) v prioritě 2 OP JAK a výzvy č. 02_23_023 (ERDF výzva pro VŠ – kvalita), která se konala dne 17. 4. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního […]

Číst více

Aktualizace Kalkulačky jednorázové částky: Vouchery (Asistence)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že v návaznosti na aktualizaci statistik o průměrném výdělku za rok 2023 byla u výzvy Smart Akcelerátor+ I  na www.opjak.cz zveřejněna nová verze přílohy ZoR/ŽoP „Kalkulačka jednorázové částky: Vouchery (Asistence)“. Příloha je účinná ode dne 10. 5. 2024. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP pro […]

Číst více

Aktualizace Inspiromatu 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV (výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP)

ŘO OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, že byl zveřejněn aktualizovaný Inspiromat 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV. Aktualizace spočívá v upřesnění informací souvisejících s využíváním vzdělávacích zdrojů z Databáze výstupů OP VVV/OP JAK, doplněn byl v kapitole Základní pojmy bod „Vzdělávací […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – záznam ze semináře pro žadatele

Řídicí orgán OP JAK dodatečně zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, který se uskutečnil 16. dubna 2024. Seminář byl zaměřen na základní informace k výzvě, aktivity, přijatelnost žadatele a náležitosti žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 8. 2024 do 14 hodin, nebo při […]

Číst více