Aktuality

HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK dne 18. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 17. 6. 2022 ve 12:00:00 hod.

Číst více

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončením schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Číst více

Pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán OP JAK zveřejnil Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ve verzi 1. Pravidla jsou účinná od 17. května 2022 a jsou k dispozici v sekci Dokumenty.

Číst více

Šablony OP JAK se blíží!

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší […]

Číst více

Reakce náměstka Velčovského na usnesení Rady vysokých škol k přípravě výzvy Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje reakci náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského na usnesení Rady vysokých škol ze dne 21.4.2022 týkající se přípravy výzvy Špičkový výzkum. Náměstek Velčovský se vymezuje proti nepravdivým tvrzením a proti tomu, že tato neprofesionální sdělení negativně ovlivňují veřejný prostor a zpochybňují legitimitu OP JAK, kterou náměstek Velčovský vždy garantoval a garantovat bude.

Číst více
Obrázek

Informace o předpokládaném nastavení výzvy Teaming-CZ I

ŘO OP JAK uveřejňuje informaci o předpokládaném nastavení připravované výzvy Teaming-CZ I, jejímž cílem je zajistit komplementární financování projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage). Informace včetně předpokládaných vzorů příloh žádosti o podporu naleznete v balíčku dokumentů ZDE. ŘO OP JAK upozorňuje žadatele, že všechny přiložené dokumenty a v nich uvedené […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Setkání odborných partnerů k nastavení a implementaci Šablon v OP JAK

V pondělí 28. února 2022 se uskutečnilo setkání odborných partnerů k nastavení a implementaci Šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ a VoŠ v OP JAK. Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení aktuálního stavu vyjednávání OP JAK, představení plánovaných výzev v oblasti vzdělávání a diskuze s partnery. Jednání zahájil náměstek pro řízení sekce mezinárodních […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotazník pro žadatele v programu Horizon Europe MSCA COFUND

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen ŘO OP JAK) zveřejňuje dotazník pro žadatele, kteří podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2021-COFUND 01-01 s uzávěrkou prvního kola dne 10. 2. 2022. ŘO OP JAK připravuje výzvu pro podporu projektů, jež ve výzvě programu Horizont Evropa MSCA COFUND obdrží ocenění Seal Of […]

Číst více

Pravidla soutěže na Facebooku: „POZNEJTE OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ!“

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „ŘO OP JAK“) zveřejňuje dne 1. února 2022 pravidla facebookové soutěže „POZNEJTE OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ!“. Soutěž má za cíl získat více sledujících na FB OP JAK a zároveň představit nový OP JAK. V průběhu 3 týdnů budou vyhlášeny 3 soutěžní otázky, jejichž odpovědi lze […]

Číst více