Záznam z 4. per rollam OP JAK (14. listopadu – 11. prosince 2023)

 

 

Záznam ze 4. per rollam MV OP JAK

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 279.31 kB

P1 Protokol z hlasování

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 269.75 kB

P2 Usnesení č. 1 RKoP

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 270.66 kB

P2 Usnesení č. 1 RKoP příloha

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 727.41 kB

P3 Usnesení č. 2 PRZ

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 270.02 kB

P3 Usnesení č. 2 PRZ příloha

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 995.53 kB

P4 Usnesení č. 3 ZP

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 276.97 kB

P4 Usnesení č. 3 ZP příloha 1

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 489.72 kB

P4 Usnesení č. 3 ZP příloha 2

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 173.76 kB

P5 Připomínkový list k podkladům

21. 12. 2023 - 08:24| pdf| 202.66 kB