Sčítají se výdaje do limitu 50 000,00 Kč pro provedení průzkumu trhu od jednoho dodavatele?

Ne, pokud součet výdajů nedosáhne hodnoty, pro kterou by již měla být realizována VZ.

Číst více »

Jaké jsou podmínky pro doložení průzkumů trhu?

Zpravidla se jedná o situaci, kdy je částka pořizovací ceny majetku/služeb nárokovaná z přímých výdajů projektu vyšší než 50 000,00 Kč (sloupec Schválené výdaje/příjmy v SD). U některých druhů výdajů PpŽP definují zvláštní pravidla pro provádění průzkumů trhu, a to např. při nákupu letenek či u výdajů za ubytování v rámci cestovních výdajů pracovníků projektu.

Číst více »

Budou v realizaci projektu kontrolovány limity ISPV v režimu přímých výdajů, když byly mzdy stanoveny pomocí tohoto limitu?

Nastavení a dodržení limitů ISPV bylo kontrolováno v rámci hodnocení žádosti o podporu. V době realizace budou tyto limity kontrolovány ve vazbě na nastavení jednotkové sazby v rozpočtu projektu.

Číst více »

Jak budou dokladovány výdaje v rámci jednorázových částek administrativního týmu – kalkulačky; bude kontrolována reálná výše pracovního úvazku pracovníka, popř. výše pracovního úvazku pracovníka, která byla stanovena v kalkulačce jednorázové částky (b1)? Je možné navýšit mzdové výdaje pracovníka odměnou?

Částky vykazované ve formě jednorázových částek na administrativní tým zahrnuté do ŽoP příjemce nedokladuje (tzn., že nedokládá pracovně-právní dokumenty, výstupy ze mzdového účetnictví apod). Částka zahrnutá do ŽoP je násobkem měsíčních osobních nákladů vypočtených kalkulačkou jednorázové částky (b1) a počtu měsíců sledovaného období (počet měsíců se může lišit, blíže viz PpŽP – specifická část, kap. […]

Číst více »