FAQ

Jaké jsou podmínky pro doložení průzkumů trhu?

Zpravidla se jedná o situaci, kdy je částka pořizovací ceny majetku/služeb nárokovaná z přímých výdajů projektu vyšší než 50 000,00 Kč (sloupec Schválené výdaje/příjmy v SD). U některých druhů výdajů PpŽP definují zvláštní pravidla pro provádění průzkumů trhu, a to např. při nákupu letenek či u výdajů za ubytování v rámci cestovních výdajů pracovníků projektu.