FAQ

Budou v realizaci projektu kontrolovány limity ISPV v režimu přímých výdajů, když byly mzdy stanoveny pomocí tohoto limitu?

Nastavení a dodržení limitů ISPV bylo kontrolováno v rámci hodnocení žádosti o podporu. V době realizace budou tyto limity kontrolovány ve vazbě na nastavení jednotkové sazby v rozpočtu projektu.