Je nutné uvádět datum podání do peer review procesu všech publikací?

Ano, je to dáno definicí pro započítání publikace do indikátoru, kdy není možné započítat publikace podané do peer review procesu před datem zahájení realizace projektu. Pokud je toto datum veřejně dohledatelné u verze publikace u vydavatele, je možné se na ně v soupisce pouze odkázat.

Číst více »

Jak postupovat v případě, kdy příjemce přijal nepovinný postup zveřejňování preprintů, ale některé časopisy zveřejnění preprintů neumožňují?

U konkrétní publikace je třeba zdůvodnění uvést do soupisky v části nepovinné postupy OV sloupce „Zdůvodnění, proč nebylo možné využít včasného sdílení výsledků“. Obecně by mělo být zahrnuto i v plánu pro správu dat.

Číst více »

Je možné použít zelenou cestu otevřeného přístupu?

Ano, ale pouze v případě, kdy vydavatel umožní zveřejnění v repozitáři pod licencí CC-BY.

Číst více »

Co vše je nutné zahrnout do data setů?

Na toto nelze dát obecnou odpověď, řídí se oborově danými standardy. Naprostým minimem by mělo být to, aby bylo možné výsledky výzkumu, k nimž se data vztahují, ověřit. Zároveň by toto mělo být popsáno v plánu pro správu dat.

Číst více »

Existuje seznam publikačních databází, které publikují s impakt faktorem bez poplatků?

Ne, takový seznam neexistuje. Nelze jej vytvořit, jedná se o dynamické prostředí a zároveň není v České republice k této problematice uzpůsobená legislativa.

Číst více »

Kdy je žadatel/příjemce povinen doložit Plán správy dat? V rámci první ZoR nebo při podání žádosti o podporu? Specifická pravidla zmiňují předložení Plánu správy dat na dvou místech, konkrétně na straně 19 a 36.

Povinnost předložit Plán správy dat se váže k první Zprávě o realizaci projektu (ZoR). Na str. 19 v SPpŽP je k tomuto uvedena nepřesnost, celý bod 2. povinných postupů otevřené vědy na straně 19 je důsledkem administrativní chyby a bude vypuštěn. Bude napraveno vydáním 2. verze pravidel.

Číst více »