FAQ

Jak postupovat v případě, kdy příjemce přijal nepovinný postup zveřejňování preprintů, ale některé časopisy zveřejnění preprintů neumožňují?

U konkrétní publikace je třeba zdůvodnění uvést do soupisky v části nepovinné postupy OV sloupce „Zdůvodnění, proč nebylo možné využít včasného sdílení výsledků“. Obecně by mělo být zahrnuto i v plánu pro správu dat.