FAQ

Kdy je žadatel/příjemce povinen doložit Plán správy dat? V rámci první ZoR nebo při podání žádosti o podporu? Specifická pravidla zmiňují předložení Plánu správy dat na dvou místech, konkrétně na straně 19 a 36.

Povinnost předložit Plán správy dat se váže k první Zprávě o realizaci projektu (ZoR). Na str. 19 v SPpŽP je k tomuto uvedena nepřesnost, celý bod 2. povinných postupů otevřené vědy na straně 19 je důsledkem administrativní chyby a bude vypuštěn. Bude napraveno vydáním 2. verze pravidel.