FAQ

Je nutné uvádět datum podání do peer review procesu všech publikací?

Ano, je to dáno definicí pro započítání publikace do indikátoru, kdy není možné započítat publikace podané do peer review procesu před datem zahájení realizace projektu. Pokud je toto datum veřejně dohledatelné u verze publikace u vydavatele, je možné se na ně v soupisce pouze odkázat.