Patří mezi způsobilé žadatele/partnery výzvy instituce, které nejsou partnerskou, nebo hostitelskou institucí velké výzkumné infrastruktury?

Výzvou jsou jako oprávnění žadatelé definovány subjekty: a) splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), a zároveň b) které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku […]

Číst více »