FAQ

Je omezen počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici povinně volitelného partnera / partnera?

Počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici partnera/povinně volitelného partnera omezen není.