FAQ

Patří mezi způsobilé žadatele/partnery výzvy instituce, které nejsou partnerskou, nebo hostitelskou institucí velké výzkumné infrastruktury?

Výzvou jsou jako oprávnění žadatelé definovány subjekty:
a) splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), a zároveň
b) které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období
do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043).
V případě, že instituce není hostitelskou/partnerskou institucí VVI, není oprávněným žadatelem v této výzvě.