Vzory dokumentů OP JAK

Vzor Jednacího řádu přezkumné komise

12. 07. 2022 - 08:10| pdf| 159.85 kB

Vzor Statutu přezkumné komise

12. 07. 2022 - 08:10| pdf| 158.55 kB