Přehled vzorů – Statut a jednací řád hodnoticí a výběrové komise

Vzor Statutu Hodnoticí komise

19. 05. 2022 - 06:18| pdf| 162.91 kB

Vzor Jednacího řádu Hodnoticí komise

19. 05. 2022 - 06:18| pdf| 145.20 kB

Vzor Statutu Výběrové komise

19. 05. 2022 - 06:18| pdf| 171.89 kB

Vzor Jednacího řádu Výběrové komise

19. 05. 2022 - 06:18| pdf| 163.58 kB