V jaké míře musí být zastoupen hlavní obor v rámci transdisciplinárních výzkumných záměrů?

Výzva nestanovuje požadovanou míru zastoupení hlavního oboru v rámci výzkumných záměrů (VZ). Pravidla výzvy nicméně stanovují požadavek na vzájemnou propojenost výzkumných záměrů s ohledem na společný cíl, výsledky a výstupy projektu. Je proto třeba dbát na rozhodující a jednotící úlohu hlavního oboru i v těch výzkumných záměrech, které zahrnují výzkum i v jiných oborech. Relevantnost […]

Číst více »

Co znamená, že je výzkumný záměr transdisciplinární a je transdiciplinarita v rámci hodnocení bonifikována?

Transdisciplinarita výzkumných záměrů poukazuje na možnost realizovat výzkumné záměry vymezené nikoliv pouze hlavním oborem (disciplínou), ale i vedlejším(i) oborem/obory (disciplínami). Transdisciplinarita výzkumných záměrů není výzvou vyžadována, ani explicitně bodově zvýhodňována. Bude zohledněna v rámci celkového hodnocení projektu / projektových záměrů a jejich potenciálu dosáhnout špičkových výsledků výzkumu.

Číst více »